ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ၊ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာနည္းျပ ဆရာျဖစ္သင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၂၇/၂၀၁၇) (၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကိုးကြယ္ရာအစစ္မွ ကိုးကြယ္ရာအမွန္သို႔ သင္ခန္းစာကို အသိမွ်ေ၀ေပးပါ သည္။

ဆရာမေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္မွ မဟာဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ခုနစ္ေန႔ဘုရားရွိခိုး သင္ခန္းစာကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

Training 27/2017
Dhamma Training Center

IMG_5009ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာကို ဆရာမ ေဒၚရီရီဟန္(ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)မွ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးပါသည္။

IMG_5021မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆရာ/ဆရာမ ႏွင့္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားက ရွစ္ပါးသီလ ခံယူ ေဆာက္တည္ၾကၿပီး ဆရာမႀကီးေဒၚခင္လင္းမွ ဒုစရိုက္၊ သုစရိုက္ သင္ခန္းစာကို အသိမွ်ေ၀ေပးပါသည္။ဆရာမႀကီးေဒၚေငြၾကည္မွ ပုညႀကိယာ၀တၱဳ(၁၀)ပါး သင္ခန္းစာကို အသိမွ် ေ၀ေပးပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ဦး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆရာမေဒၚခင္ေမ၀င္းမွ သင္ၾကားေပးပါသည္။

 

Training 27/2017
Dhamma Training Center

IMG_5042 IMG_5044သင္တန္းသူ/သားမ်ားကို ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေပးပါသည္။

IMG_5059 IMG_5062 IMG_5071 IMG_5076အုပ္စု(၁)မွ“အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ထိန္းၾကပါသည္” ဟူေသာအဆိုကို တင္သြင္း ၾကပါသည္။

အုပ္စု(၂) မွ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မဂၤလာ တရားေတာ္ကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ထိန္းၾကပါသည္” ဟူ၍ အဆိုကို ေခ်ဖ်က္ၾကပါသည္။

အုပ္စု(၃)မွ“အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ပို၍ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ထိန္းၾကပါသည္” ဟူေသာအဆိုကို တင္သြင္း ၾကပါသည္။

အုပ္စု(၄)မွ“အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ပို၍ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ထိန္းၾကပါသည္”ဟူ၍ အဆိုကိုေခ်ဖ်က္ၾကပါ သည္။

သင္တန္းတခုလံုးတြင္ သင္ၾကားျပသေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ နားလည္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကို တတ္ေျမာက္မႈ ဆန္းစစ္လႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ ေရးသားၿပီး မွတ္တမ္းျပဳပါသည္။

IMG_5089 IMG_5090 IMG_5092

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *