ေနျပည္ေတာ္စာေျဖဌာနမွ သုတစံုလင္ ဗုဒၶဝင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္း

သုတစံုလင္ ဗုဒၶဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ (က)ဂုဏ္ထူးေအာင္၊ (ခ)အထူးေအာင္ႏွင့္ (ဂ)႐ိုး႐ိုးေအာင္ဟု (၃)မ်ိဳး ထြက္ရွိပါသည္။
(က) ဂုဏ္ထူးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
၁။ ေမာင္ေက်ာ္မင္းလတ္ -ေတာင္စဥ္ေအး(လယ္ေဝး)
၂။ မမိုးစႏၵာ -ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
(ခ) အထူးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
၁။ မဇင္ဇင္ဝင့္မြန္ -ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
(ဂ) ႐ိုး႐ိုးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
၁။ ေမာင္ဝင္းေဇာ္ထူး -ေရႊအင္ေတာင္(လယ္ေဝး)
၂။ မၿဖိဳးစုၿငိမ္း -သစ္ဆိမ့္ပင္(ပ်ဥ္းမနား)
၃။ မလမင္းအိမ္ -စဥ့္အိုးဖိုဓမၼေက်ာင္း(ပ်ဥ္းမနား)
၄။ မေက်ာ့ေက်ာ့ဇင္ -စဥ့္အိုးဖိုဓမၼေက်ာင္း(ပ်ဥ္းမနား)
၅။ မသြယ္သြယ္ -စဥ့္အိုးဖိုဓမၼေက်ာင္း(ပ်ဥ္းမနား)
၆။ မေမမိိုးျမင့္ -စဥ့္အိုးဖိုဓမၼေက်ာင္း(ပ်ဥ္းမနား)
၇။ မသဲျမတ္ႏိုး -သဒၶမၼေဝပုလႅဓမၼေက်ာင္း(ဒကၡိဏသီရိ)
၈။ မသင္းရနံ႕ေဇာ္ -သဒၶမၼေဝပုလႅဓမၼေက်ာင္း(ဒကၡိဏသီရိ)
၉။ ေမာင္ရဲထက္ -ေရႊစည္ဓမၼေက်ာင္း(ေဇယ်ာသီရိ)
၁၀။ ေမာင္ဝင္းေက်ာ္ေက်ာ္ -ေရႊစည္ဓမၼေက်ာင္း(ေဇယ်ာသီရိ)
၁၁။ ေမာင္ျပည္သာ -ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၂။ ေမာင္ပိုင္ေဇဦး – ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၃။ ေမာင္မင္းခန္႕ဇင္ – ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၄။ မၾကည္ဇင္သန္႔ – ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၅။ မျပည့္လွ်ံထက္ – ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၆။ မဆုနႏၵာလင္းလတ္ – ရတနာပ်ိဳးခင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာဓမၼေက်ာင္း(သာဂရ)
၁၇။ မဆုန္ႏွင္းတာ -အၾကင္နာဓမၼပန္းခင္း(ဆြာ)
၁၈။ မေၾကးမႈံလင္း – အၾကင္နာဓမၼပန္းခင္း(ဆြာ) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ သုတစံုလင္ဗုဒၶဝင္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသို႕ ဝင္ေရာက္ယဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားစာရင္း
၁။ (0422) မဆုေဝၿဖိဳး- ရတနာပ်ိဳးခင္းယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
၂။ (0042) မဆန္းသီတာထြန္း- ေတာင္စဥ္ေအးဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၃။ (0425) မမြန္ျမတ္သူ- ရတနာပ်ိဳးခင္းယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
၄။ (0410) ေမာင္ေနလင္းထြန္း- ရတနာပ်ိဳးခင္းယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
၅။ (0420) မၿဖိဳးၿဖိဳးေဝထြန္း- ရတနာပ်ိဳးခင္းယဥ္ေက်းလိမၼာေက်ာင္း(သာဂရ)
၆။ (0248) မသင္းရနံ႕ေအာင္- သဒၶမၼေဝပုလႅဓမၼေက်ာင္းေတာ္(ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္)
၇။ (0045) မဇင္သူထက္- ေတာင္စဥ္ေအးဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၈။ (0044) မဖူးျပည့္ခုိင္- ေတာင္စဥ္ေအးဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၉။ (0040) ေမာင္ေကာင္းထက္မွဴး- ေတာင္စဥ္ေအးဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၁၀။ (0043) မႏွင္းပြင့္ျဖဴ- ေတာင္စဥ္ေအးဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၁၁။ (0385) မသိမ့္သိမ့္ေဆြ- ေရႊစည္ဓမၼေက်ာင္းေတာ္(လယ္ေဝး)
၁၂။ (0474) မျဖဴဇင္ခိုင္- ရြာမြန္ဓမၼေက်ာင္းေတာ္(နက္ေမာက္) တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုတစံုလင္ ဗုဒၶဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၾကေသာ (က)ဂုဏ္ထူးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား -၃၀၀၀၀(သံုးေသာင္း)၊ (ခ)အထူးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား-၂၀၀၀၀(ႏွစ္ေသာင္း)ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား-၁၀၀၀၀(တစ္ေသာင္း) အသီးသီးဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
ThuTaSoneLin (NPT)1

ThuTaSoneLin (NPT)2

 126 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *