ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက၏ မွတ္သားဖြယ္ရာေဒါသနည္းေအာင္ေနနည္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ပူေဇာ္ပါသည္။
www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေဒါသနည္းေအာင္ေနနည္း
Dhamma Training Center

 

 342 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *