ေနျပည္ေတာ္၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ မွ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ CAE ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

CAE Private School
Dhamma Training Center

ဆရာေလး ေဒၚဓမၼဒိႏၷာက အေထြေထြယဥ္ေက်းျခင္း၊ ဆရာေလးေဒၚကုသလာ က ထိျခင္းငါးျဖာ

ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္အုန္းျမင့္ က သရဏဂံုသင္ခန္းစာ ႏွင့္ အိမ္၌ယဥ္ေက်းျခင္း

ဆရာမႀကီးေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္က ဗုဒၶ၀င္၊ ဆရာမေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခိုင္က ဂုဏ္ေတာ္၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ဦးေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား သင္ခန္းစာကို ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမ ကလည္း ေကာင္း

လူတိုင္းလိုက္နာ က်င့္သံုးရမည့္ သီလ သင္ခန္းစာကို ေဒၚသီတာညြန္႔ (ဒု-ညႊန္မွဴး) က လည္းေကာင္း

ဆရာမေဒၚႏြယ္နီေအာင္က ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္း ကပ္လွဴျခင္း၊

ၾသကာသ သင္ခန္းစာကို ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္စန္း၊ ၀ိပါက္ေတာ္ ၁၂ ပါး သင္ခန္းစာကို ဆရာမေဒၚျမျမစိန္၊ သာသနာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခင္ပြန္းႀကီး သင္ခန္းစာကို ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ေမ၀င္း၊

ဆရာမႀကီးေဒၚစန္းရီေရႊက ပုညႀကိယာ ၀တၱဳ (၁၀)ပါး၊

ဆက္ဆံေရးမဂၤလာ ကို ဆရာမေဒၚမူမူ၀င္း၊ ပညာေရးမဂၤလာတရားေတာ္ကို ဆရာမ ေဒၚခင္ေအးမူ၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဒၚရီရီဟန္-ဒုညႊန္မွဴး (ၿငိမ္း) က လည္းေကာင္း အသီးသီး သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ကံကံ၏အက်ိဳး တရားေတာ္ကို ရန္ကင္းေတာရမွ ဦးဇင္းဦးစႏၵိမာက ေဟာၾကားေတာ္ မူပါသည္။

ေန႔စဥ္သင္ၾကားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသား/သူေလးမ်ားက အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 

 329 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.