ရန္ကင္းေတာရ၊ ပရိယတ္ပဋိပတ္ဌာန၌ အမွတ္စဥ္ (၁၃၀) ၀ိပႆနာ တရားစခန္းကို ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္မွ (၂၇) ရက္ေန႕အထိ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ေယာဂီ စုစုေပါင္း (၂၀)ဦး တရားစခန္း၀င္ႀကပါသည္။

ဆရာေတာ္မွ ေယာဂီမ်ားအား မိမိတို႔ အားထုတ္ေနေသာ တရားလမ္းေၾကာင္း မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္ တစ္ဦးခ်င္း တရားေဆြးေႏြး ေပးပါသည္။

 

 136 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *