ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ၊ ရန္ကင္းေတာရပရိယတ္ပဋိပတ္ ဌာနတြင္ ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္းကို ယေန့ တနဂၤေႏြ႕ေန႕ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ပါသည္။
ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ စတုပါရိသုဒၶိသီလေလးပါး ျပည့္စံုေစပံုကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းသင္ၾကား ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၁။ ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလ၊ ဣၿႏၵိယသံ၀ရသီလ၊ အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိသီလႏွင့္ ပစၥယသႏၷိႆိတသီလတို႔သည္ ထက္၀န္းက်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္း အပ္ေသာ စတုပါရိသုဒၶိသီလျဖစ္ပါသည္။

(က) ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလ – ရဟန္းသံဃာမ်ားေစာင့္ထိန္းရေသာသီလ (၄င္းသီလသည္ သဒၶါတရားတည္း ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ျပည့္စံု ေစႏိုင္၏)

(ခ) ဣၿႏၵိယသံ၀ရသီလ – မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ တို႔ကို သတိျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (၄င္းသီလသည္ သတိေၾကာင့္ၿပီး ျပည့္စံုႏိုင္၏)

(ဂ) အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိသီလ – အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း စင္ၾကယ္ျခင္း (၄င္းသီလသည္ ၀ရီယေၾကာင္ ့ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္၏)

(ဃ) ပစၥယသႏၷိႆိတသီလ – သံုးေဆာင္မႈ အ၀၀ေပၚမွာ ဆင္ျခင္ၿပီး သံုးေဆာင္ေစျခင္း။ (၄င္းသီလသည္ ညာဏ္ပညာေၾကာင့္ ၿပီး ျပည့္စံုႏိုင္၏)

စေသာ သံ၀ရသီလ၊ ေစာင့္စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ရွင္းလင္းသင္ၾကား ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေယာဂီမ်ားလည္း ၅-ပါးသီလ၊ ၈-ပါးသီလသီလစသည္ တို႔ကို ေဆာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအားထုတ္ေနတဲ့ ကမၼဌာန္းတိုးတက္ ႀကီးပြားဖို႔ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သလို၊ ကမၼဌာန္း တိုးတက္ႀကီးပြား လာတာေၾကာင့္လည္းဘဲ မိမိေစာင့္ထိန္းေနတဲ့ သီလပိုမိုျပည့္စံုဖု႔႔ို အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ေစပါတယ္လို႔ အေသးစိတ္သင္ျပ ေပးေတာ္္ မူခဲ့ပါတယ္။

IMG_1456

IMG_1457

IMG_1458

IMG_1460

IMG_1464

 893 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *