ACTIVITY (DS)
Dhamma Training Center

GROUP (DS)  (284) READING 2  (8) ROLE PLAY  (134)

အနာဂတ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေနာက္ တုိင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာလည္း လူငယ္မ်ား၏ရင္ထဲ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ သိသိသာသာ ႀကီး တုိးဝင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာျခင္း၏ရလဒ္္မွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ႐ုိေသေလးစားမႈ နည္းပါး လာၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ သိသိသာသာႀကီး ယုိယြင္း လာ႐ုံမွ်ပင္ မကေတာ့ဘဲ အသက္မျပည့္ေသးမွီ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား ကာမက်ဴးလြန္မႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္း စသည္ျဖင့္ ၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုတုိးျမွင့္လ်က္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစ ေရးအတြက္ အသိဥာဏ္ရွိသည့္ လူႀကီးမိဘမ်ားအားလုံး ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း ထဲတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ သင္ၾကားရျခင္းကုိ စိတ္မဝင္စားဘဲ ကြမ္းစား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စကားကုိ အေလးဂရုမျပဳေတာ့ဘဲ ရွိေနသည္မွာ အကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေဖာ္ေရြသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ကုိယ္ဟာ ကုိယ္ပင္ ဖ်က္စီးေနသည့္အလား ျဖစ္ေနပါသည္။

ေရွးေရွးအခါက ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ အသက္ ထက္မက တန္ဖုိးထားၾကသည္ကုိလည္း စာအုပ္စာေပမ်ား ထဲတြင္ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အတူတြဲေနလွ်င္ပင္္ ထုိမိန္းကေလးမ်ားကို ေဘး ပတ္ဝန္းက်င္မွ အထင္ေသးျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။ ယခုေခတ္မွာမူ ထုိသုိ႔မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္အတူ KTV/NIGHT CLUB မ်ား၌ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ တြဲက ျခင္း၊ အတူတြဲရွိေနသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ယခုေခတ္အသုံးအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ လူမႈ ကြန္ရက္ FACE BOOK မ်ားမွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေတြ႔ေနရပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ား အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပဳျပင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ တုိင္း တစ္ပါးယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ မိမိယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။ ယခု လူငယ္မ်ား၏ စံနမူနာ၊ အတုယူအားက်စရာျဖစ္သည့္ လူႀကီးမ်ားကပင္္လွ်င္ တိုင္းတပါး ယဥ္ေက်းမႈကို အထင္ၾကီးၿပီး မိမိယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဝတ္စားေနထိုင္မႈမ်ား ျပဳလာသည္ကုိ ေတြ႔ ရွိရပါသည္။

“လက္ဦးဆရာ၊ မိႏွင့္ဖ” ဆုိသည့္အတိုင္း ကေလးလူငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာခ်ိန္မွ စတင္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကုိယ့္ဘဝကုိယ့္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထိ မိဘမ်ား၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာၾကရသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ ျပဳျပင္ ဆုံးမမႈမ်ားကို သားသမီးမ်ားမွ နာခံတတ္မည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ေလး ေတြ၏ ဘဝလွပလာေစႏုိင္ပါသည္။ သားသမီးမ်ားကုိ အခ်စ္လြန္ၿပီး အလိုလုိက္သည့္ မိဘမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ အလုိလုိက္ျခင္းခံရေသာ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘ အေပၚ ဆုိးခ်င္းတုိင္းဆုိးၿပီး အႏုိင္ယူသည္အထိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ခ်စ္သည္ႏွင့္ အလုိလုိက္သည္ကုိ ေတာ့ခြဲျခားၿပီး လက္ခံတတ္ဖို႔လိုပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္မိဘမ်ားက မိမိသားသမီးမ်ား၏ ဘဝလွပတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ အသိဥာဏ္ႀကီးမားသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံသုိ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အပ္ႏွံလုိက္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အပ္ႏွံျခင္း ခံရသည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာဝန္ကား အလြန္ပင္ႀကီးေလးလွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူငယ္ေတြ၏ ဘဝလမ္းေၾကာင္းကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိ ရွိျဖစ္ေစရန္ အတြက္မိဘမ်ားကဲ့သုိ႔ လမ္းျပေပးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ရပါမည္္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဥာဏ္ပညာႀကီးမားစြာျဖင့္္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ျပဳျပင္ေပးရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသည့္သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းေလးမ်ား ျဖစ္လာေစ ရန္အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားကုိ ႏွလံုးသားထဲအထိ စြဲၿမဲသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္မွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေရွးယခင္က လူငယ္မ်ား မိမိယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖုိးထားရျခင္းသည္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သူတုိ႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ား၊ ယဥ္ေက်း လိမၼာ သင္ခန္းစာမ်ား ကုိ သင္ၾကားျခင္း ခံခဲ့ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းကုိ အသိဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေတာ္မူသည့္ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိမ်ားက သိရွိလာၾကၿပီျဖစ္၍ ယခုအခါတြင္ လူငယ္မ်ားအား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ဓမၼစကူးလ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားကုိ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ လာေနၾကပါသည္။

ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ သင္႐ုိးကုန္ရန္ အဓိကမဟုတ္၊ စာတတ္ ေျမာက္ရန္ကုိသာ ပဓါနထားလုပ္ေဆာင္၍ သင္ၾကားလ်က္ရွိ္ပါသည္။ ယင္းဓမၼေက်ာင္း ေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားသည္ သံုးေခ်ာင္းေထာက္သဖြယ္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ရျခင္းကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေစရန္လည္း စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေခတ္မွီသည့္ သင္ၾကားနည္းျဖင့္ သင္ၾကားမွသာ ေရရွည္တည္တ့့ံ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကေလးဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္း CCA ႏွင့္ ယခုသင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ တုတ္ကိုင္၍ သင္ၾကား ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၿငီးေငြ႔ၿပီး ေၾကာက္႐ြံ႕လာတတ္ပါသည္။ ထုိအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားက “စာသင္ေက်ာင္းလည္းတက္ရ၊ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္လည္းတက္ရ” ႏွင့္ ၿငီးေငြ႔ၿပီး ေက်ာင္းပ်င္းခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္လာေသာ အခါ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ကုိ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္ ကေလးလူငယ္မ်ားအား သင္ခန္းစာသင္ၾကားရာတြင္္ ကုိယ္တုိင္ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစျခင္း (DISCUSSION)၊ သရုပ္ျပျခင္း (DEMONSTRATION) တစ္ဦးျခင္း စင္တင္စကားေျပာျခင္း( ROLE PLAY) စသည္ျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သင္ၾကားေပးသည့္အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျခခံသည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ရရွိရံုသာမက ဘဝထဲတြင္ပါ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းတတ္လာေစျခင္း၊ လူေတာတုိးရာတြင္ မရွက္မေၾကာက္ရွိျခင္း၊ လူတကာႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ တတ္လာေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိယံုၾကည္မႈရွိလာေစျခင္း၊ စသည့္အက်ိဳးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း ကို အသိဥာဏ္ႀကီးၿပီး ျမတ္ဗုဒၶတရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ မိဘမ်ားကသာ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ တက္ခုိင္းေစျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကာကြယ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မွာ သင္ၾကားေပးေနသည့္ အဆုံးအမမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လမ္းျပေဖာ္ေဆာင္ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ ေယာက္ေကာင္းျခင္းသည္ သူတစ္ဦးတည္းအတြက္သာမက သူ၏ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာမ်ားသည္လည္း သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အတုယူစရာ စံျပသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး လူသားအမ်ားစုကုိ ျပဳျပင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ သ႑န္တူပါသည္။

အဆုိပါဓမၼေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသာ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္မည္ဆုိပါက လူငယ္ မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကမၻာကပါ ေလးစားလာသည္ အထိ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းကုိသိၾကသည့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက မိမိဘာသာမိမိ ယဥ္ေက်းမႈ မပ်က္စီးေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာပင္ ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ တာဝန္သိစိတ္၊ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆို္ပါက အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာၿပီး ေခတ္မွီ နည္းပညာ လည္းတုိးတက္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာ၍ လူႀကီးမိဘမ်ား သာမက အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 492 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *