သတၱမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သုတစံုလင္ဗုဒၶ၀င္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေနျပည္ေတာ္စာစစ္ဌာနမွ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ေအာက္ပါေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တန္း ေရးေျဖတစ္ႏိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၾကပါသသည္။

အထက္ပါေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အလယ္တန္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ ၈.၅.၂၀၁၈ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ (ေဇကမၻာ၀င္း)သို႔ လူကိုယ္တုိင္ ေရာက္ရွိသတင္းေပးပို႔ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား သုတစံုလင္ဗုဒၶ၀င္အဖြဲ႔   (ဗဟိုရံုး)သို႔  (၂၅.၄.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ အေရာက္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

Thutasonelin
Dhammaschool

(က) အေျခခံပညာအလယ္တန္းတြင္ သင္ယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္/ပညာေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္

(ခ) 4’’× 6’’ အရြယ္ျမန္မာ၀တ္စံုျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီထားေသာ colour ဓာတ္ပံု (၂)ပံု

(ဂ) အလယ္တန္းဆင့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ ပညာေရးတုိးတက္မႈမွတ္တမ္း

(ဃ) ဘာသာေရးစာေပဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္မႈမွတ္တမ္း

(င) အတူလိုက္ပါမည့္ရဟန္း/ လူဦးေရစာရင္းအတိအက်

(စ) ဗဟိုအဖြဲ႕မွစီစဥ္ေပးသည့္ေနရာတြင္တည္းခိုမည္ (သို႔) မိမိတုိ႕အစီအစဥ္ျဖင့္တည္းခိုမည္ဟူေသာမွတ္ခ်က္

(ဆ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက သုတစံုလင္ဗုဒၶ၀င္အဖြဲ႕ (ဗဟိုရံုး)

Ph- 09.506 87 16

  1. 250 515 625

09.4511 535 86တို႕သို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

 93 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.