ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာနည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴး သင္တန္္း(TOT)၃/၂၀၁၉ တြင္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသင္းလိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပပံုႏွင့္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပံုမ်ား။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center

သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center

 9 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *