ဆရာမေဒၚသီတာညြန္႔(လ/ထ ညႊန္မႈး)မွ ပထမဦးဆံုးအခ်ိန္တြင္ ”လူတိုင္းက်င့္သံုးရမည့္ သီလ”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းအားသင္ၾကားပို႔ခ်ပါသည္။

 7 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *