သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရႈစ္ပါးသီလေပးျခင္း၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ နားလည္လာေအာင္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဟာေျပာကာ သင္ၾကားပို႔ခ်ပါသည္။

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *