သင်တန်းကာလ (၄)ရက်မြောက်သောအခါ သင်တန်းတွင်း သင်ကြားပို့ချမှုများကို ဓမ္မကျောင်းတော်များတွင် မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်သင်ကြားကြမည်ကို လက်တွေ့ သရုပ်ဖော်နေကြသည်။

 399 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.