အမွတ္စဥ္ (၁၁၉) ဝိပႆ နာ တရားစခန္းကို စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႕မွ (၂၅)ရက္ေန႕အထိ ရန္ကင္းေတာရေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေယာဂီစုစုေပါင္း (၁၉)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ေယာဂီ တပည့္မ်ားအား ဝိပႆ နာတရား မွန္မွန္ကန္ကန္ အားထုတ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
နိဗၺာန္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျဖစ္ေသာ မဂၢင္(၈)ပါး (သီလမဂၢင္(၃)ပါး၊ သမာဓိမဂၢင္ (၃)ပါးႏွင့္ ပညာမဂၢင္(၂)ပါး) တို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
သီလမဂၢင္ (၃)ပါးျဖစ္ေသာ သမၼာဝါစာ( Right speech) ေကာင္းစြာေျပာဆိုမႈ၊ သမၼာကမၼႏ ၱ (Right action) ေကာင္းစြာျပဳလုပ္မႈ၊ သမၼာအာဇီဝ (Right livelihood) ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးမႈ အေၾကာင္းတို႕ကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ သတိပဌာန္တရား (၄)ပါးျဖစ္ေသာ
၁။ ကာယာႏုပႆ နာသတိပ႒ာန္
၂။ ေဝဒနာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္
၃။ စိတၱာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္
၄။ ဓမၼာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ တရားတို႔ကို အားထုတ္တတ္ေစရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ IMG_1151

IMG_1148

 433 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.