ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာလူငယ္သင္တန္း အပတ္စဥ္(၂၁/၂၀၁၆) ကိုမတ္လ(၁၈)ရက္ ေန႕မွ(၂၂)ရက္ေန႕အထိလည္းေကာင္း အမွတ္စဥ္(၂၂/၂၀၁၆)ကို မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွ (၂၈)ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ နည္းျပဆရာျဖစ္ သင္တန္းဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သင္တန္းကို တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုထားၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အထူးသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ေစာင္၊ ေခါင္းအံုး၊ တစ္ကိုယ္ေရ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ယူေဆာင္လာရပါမည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ႐ံုးခန္းသုိ႔ ေအာက္ေဖၚျပပါဖုန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။ ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ ဖုန္း- 09 830 4446, 09 430 75704, 09 797 3030 21 Email:sayadaw@dhammatrainingcenter.com ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *