၂၀၁၉ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏႏွင့္ သီလရွင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ရွင္သာမေဏမ်ားႏွင့္ဆရာေလးမ်ာ်း ၾကည္ညိဳဖြယ္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

ရွင္သာမေဏႏွင့္သီလရွင္ေလးမ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနပံု
Dhamma Training Center

ရွင္သာမေဏႏွင့္သီလရွင္ေလးမ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနပံု
Dhamma Training Center

 

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *