ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္အား (၁၃၊၃၊၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သံတမန္ ဇုန္ႏွင့္ ရတနာမဥၥဴလမ္း၌ တည္ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္လွဴဒါန္းသည့္ေက်ာင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္းဟူ၍လည္း ေခၚၾကပါသည္။ ဤေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးတည္း ကပၸိယတစ္ဦးျဖင့္ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

Yan Aung Myin
Dhamma Training Center

A(112) A(119) A(140)ဤေက်ာင္း၌ သိမ္မရွိေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (၁၃၊၁၂၊၂၀၁၆)ရက္ေန႔က ၀ိသံုဂါမသိမ္မိန္႔ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း၀င္း၌ ၀ိသံုဂါမသိမ္ကို တစ္ဦးတည္းေကာင္းမႈ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳဘဲ အမ်ားေကာင္းမႈျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္သင့္ ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒျပဳေတာ္မူထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သိမ္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာေပၚတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ သိမ္ႏွုတ္ကမၼ၀ါစာျဖင့္ သိမ္ႏွုတ္ေတာ္မူ ေနၾကပါသည္။

ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္သိမ္ပံုကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။

YanAungMyin Sima
Dhamma Training Center

 

Yanaungmyin
Dhamma Training Center

 692 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *