4
ရန္ကင္းေတာရေက်ာင္း (အပိုင္း-၂)

ဘဒၵႏၲဉာဏိႏၵေထရ္ျမတ္သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ တစ္သက္တာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ သာသနာေတာ္ကို စြမ္းနိုင္သမွ် ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္အခါ အေလာင္းေတာ္ မပုပ္သိုးေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိ မွတ္သားရပါသည္။
3
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး လြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရန္ကင္းေတာရ၏ တတိယေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေထရ္က ရန္ကင္းေတာရ သာသနာေတာ္ကို ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည့္ ကာလတိုင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလာ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာင္ဘိုရြာ ေညာင္ပင္၀ိုင္းေက်ာင္းသို႔ ေရႊ ႔ေျပာင္း သီတင္းသံုးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ တတိယေျမာက္ ရန္ကင္းဆရာေတာ္ မရွိသည့္ေနာက္ပိုင္း ကမာၻစစ္မီးႀကီး ၿငိမ္းသည့္ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳေျမာက္ ရန္ကင္းဆရာေတာ္ ဝိနယဂ႐ုက ဘဒၵႏၲနႏၵိယ ေထရ္ျမတ္က ေညာင္လြန္႔ ေတာရမွ ၾကြေရာက္ကာ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္တိုင္ ရန္ကင္း ေတာရတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ဘဒၵႏၲနႏၵိယမေထရ္ လြန္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ မေထရ္ျမတ္ႀကီး၏ စာသင္ဘက္ ဓုတင္အရာ ယေန႔ေခတ္သာသနာေတာ္တြင္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္ႀကီးပမာျပဳရသည့္ ေက်းဇူးရွင္ နဘူးက်င္းရန္ကင္းေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဘဒၵႏၲဓမၼပါလမေထရ္ျမတ္သည္ (၁၉၇၉) ခုႏွစ္မွသည္ (၁၄)ႏွစ္ၾကာတိုင္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္ထိ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္ေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ရန္ကင္းေတာရ သာသနာေတာ္ကို စြမ္းအားရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
2

 213 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.