ရန္ကင္းေတာရေက်ာင္းတြင္ ကတၱရာလမ္းႏွင့္ အျပိဳင္ အေရွ႔ေတာင္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ ဆက္သြယ္ေသာ ေတာပတ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ ၿပီးစီးခါနီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Yankin Taung
Dhamma Training Center

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *