ပဋ္ဌာန်းတရားနှင့် ဆုတောင်း Patthana Dhamma Discourse And Noble Wish (A-C)

ပ႒ာန္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္း Patthana Dhamma Discourse And Noble Wish (A)

//youtu.be/hPKW8JgBFCg

 

ပ႒ာန္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္း Patthana Dhamma Discourse And Noble Wish (B)

 

//youtu.be/Ct5_k-mrDjE

ပ႒ာန္းတရားႏွင့္ ဆုေတာင္း Patthana Dhamma Discourse And Noble Wish (C)

//youtu.be/XbB2pqfJHAM

 

 157 total views,  2 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.