ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၁ – အတၳိပစၥေယာ Atthi Paccayo (Presence condition0)

(PDF ဖိုင္) အား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ Link မွ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။

ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၁ – အတၳိပစၥေယာ Atthi Paccayo (Presence condition0)Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *