ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာတြင္ စာသင္တိုက္ အသီးသီးမွ ပရိယတၱိစာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္ အလင္းျပ ၾကယ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အလုပ္အမႈဆာင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္မွ (၂၆) ရက္ေန႔ အထိ (၃) ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမမ်ား ကေလးသူငယ္ လူရြယ္လူလတ္မ်ား၏ ရင္တြင္း၌ ကိန္း ေအာင္းၿပီး ယဥ္ေက်းလိမၼာသူမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတစ္၀န္း ေဒသအသီးသီးတြင္ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ေႏြရာသီသင္တန္းမွသည္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ပံုမွန္ သင္ၾကားေပးေသာ တနဂၤေႏြဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အလင္းျပၾကယ္ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ အရွင္ဥတၱမ (ဓမၼာစရိယ၊ Diploma SEBA, LLB) ႏွင့္ သံဃာေတာ္ အပါး (၂၀) ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၂)ဦး တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႕ပြားေရး ဗဟိုအဖဲြ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကင္းေတာရ ဆရာေတာ္က ၾသ၀ါဒခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူၿပီး၊  ေႏြရာသီယဥ္ေက်း လိမၼာသင္တန္းမွ တနဂၤေႏြဓမၼေက်ာင္းေတာ္ဆီသို႔ သင္ခန္းစာကိုု ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႕ပြားေရး ဗဟို အဖဲြ႕ခဲြ(၁)၏ နာယကဆရာေတာ္ ဦးစႏၵိမာကလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာကို ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ဦးၾကည္တင္ကလည္းေကာင္း၊ ၊ တနဂၤေႏြ ဓမၼက်ာင္းတာ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ဆရာႀကီးဦးေအာင္ျမင့္ မွလည္းေကာင္း၊ သင္ရိုး မာတိကာႏွင့္ အတန္းခြဲ သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာကိုု ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး(ၿငိမ္း) ေဒၚခင္လင္းကလည္းေကာင္း၊  အသီးသီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပး ၾကပါသည္။

ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တက္ေရာက္လာသူ သံဃာေတာ္ မ်ားက မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအေတြ႔အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႏွလံုးသားထဲ ဗုဒၶအဆံုး အမမ်ား ထိမိပိုင္ႏိုင္စြာေရာက္ရွိေရး နည္းဗ်ဴဟာ၊ သင္တန္းမ်ား ေနရာ ေဒသအႏွံ႔ ေရာက္ရွိဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ အဖြဲ႔၏ကြန္ရက္စနစ္ႏွင့္ မီဒီယာ အသံုးျပဳ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူ သံဃာေတာ္မ်ား သည္ ေဆးေႏြးမႈမ်ား  ေၾကညက္စြာ  ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၁)ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မဆုတ္မနစ္ေသာ ဆႏၵအား၊ ၀ီရိယအား၊ ပညာအား မ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ပံုရိပ္ကို မွန္းဆ၍ ျမင္ေယာင္ကာ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား(၁၁)ရပ္

၁။   ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမွသည္ တနဂၤေႏြဓမၼေက်ာင္း ေတာ္ဆီသို႔ ပ်ိဳး-တြဲ-လႊဲ စနစ္ျဖင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ စာသင္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ပိုမို    က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လွစ္ရန္။

၃။ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းဖြင့္ရာေဒသကို  အေျခခံ၍  ေနရာေဒသအႏွံ႔သို႔ သင္တန္းမ်ား ေရာက္ရွိ သင္ၾကားေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။ ေထရ၀ါဒစံကို မေသြဖီေသာ ေခတ္မွီသင္ၾကားေရး နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္။

၅။  မိမိတို႔သင္ၾကားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဓမၼစာေပ၀ိုင္းမ်ား၊ ဓမၼစၾကာ၀တ္အသင္းမ်ား၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ား စသည္တို႔မွ သင့္ေလ်ာ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းေပးရန္။

၆။ ထူးခၽြန္ေသာ လုပ္အားေပးဆရာ၊မမ်ားကို ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗဟို႒ာန၊ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းသို႔ ပို႔ေပးရန္။

၇။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ရန္။

၈။ ဘာသာေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ားသို႔ အဓိက ဦးစားေပး သြားေရာက္ သင္ၾကား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္။

၉။သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာပါက သင့္ေလ်ာ္သာ သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားကို အဖြဲ႔မွ ပို႔လႊတ္သင္ၾကားေပးရန္။

၁၀။ ညီေနာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ႏွင့္

၁၁။ On line မီဒီယာကို စနစ္တက် အသံုးျပဳၿပီး အပတ္စဥ္ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အမ်ားသိရွိ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစဖို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ တို ့ ျဖစ္ပါသည္။

အလင္းျပၾကယ္
Dhamma Training Center

IMG_1626 IMG_1640 IMG_1649 IMG_1654 IMG_1660

 615 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *