ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးမွ နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴး  TOT သင္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သင္ေထာက္ကူအသံုးျပဳနည္းမ်ား သင္ၾကားေနစဥ္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *