ဓမၼေရာင္ျခယ္ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ဦးလွမ်ိဳးမွ နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴ း TOT သင္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သာသနာျပဳၾကပါစို႔ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနစဥ္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center
နည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးးသင္တန္း
Dhamma Training Center

 369 total views,  7 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.