ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာနည္းျပသင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္္း(TOT)၃/၂၀၁၉ တြင္ ဆရာမႀကီး ေဒၚလွလွႀကီးမွ အေျခခံစာဖတ္နည္း လက္ေတြ႔အသံုးခ်ပံုႏွင့္၊ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးမွ  “ကေလးလည္းေပ်ာ္ ဆရာေပ်ာ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္သာေစဖို႔ သင္ေထာက္ကူကို သံုးၾကစို႔” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားေနပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
သင္ၾကားေရးမွဴးသင္တန္း(TOT)
Dhamma Training Center

 5 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *