ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲအတြက္ အႀကိဳညိွႏႈိင္း အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပ

          ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္၊ပဋိပတ္ဌာန ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌာနတြင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈ    ေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ား အစည္းအေဝးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌာန အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

          ၎အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ ဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး(၂)ဆရာေတာ္၊ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌာန ၾသဝါဒါစရိယ၊ ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႔ပြားေရး အဖြဲ႔(ဗဟုိ)ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ပါ၍   မိမိတုိ႔ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္လုပ္ငန္းသည္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ေရာက္ လာေသာ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကုိ လက္တဲြညီညာစြာ ထမ္းေဆာင္ရန္၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႏွင့္ ဇြဲရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကုိ ၾသဝါဒကထာမိန္႔ၾကား၍ အစည္းအေဝးကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခတ္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေလ်ာက္ထားရာတြင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေက်ာင္ေးတာ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္လြင္မွ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခတ္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပရာ လက္ရွိ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ မ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွာ ရာထူးတုိးေက်ာင္းေျပာင္း ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင္ၾကားရာတြင္ အင္အားနည္းပါးေသာ အခတ္အခဲမ်ားရွိေနျခင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ)မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္း သင္တန္းရက္ရွည္ တက္ေရာက္ရန္ခတ္ခဲေနျခင္း စသည့္ အခတ္အခဲမ်ားကုိ ေလ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ၏ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ေပး   ေစလုိေၾကာင္း   ေလ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ယခုအခါမိမိတုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေရအတြက္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတုိ႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အင္အားနည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသုိ႔ လိုက္လံစစ္ေဆး၊ အကူအညီေပးရန္ အခတ္အခဲျဖစ္ေနျခင္း၊ ေကာ္မတီ အင္အားကုိ တုိးျမွင့္ေပးေစလုိေၾကာင္းကုိ   ေလ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ပ်ဥ္မနားၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေက်ာင္ေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ မိမိတုိ႔ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ျမင္၍ ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိး၍ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီအင္အားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အင္းအားကုိ တုိးျမွင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္ၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရရွိေစရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခါေဒသႏၱရ ဘုရားဖူးလုိက္ပို႔ေပးပါက ပုိ၍ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ျမင္   ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ   ေလွ်ာက္ထားသြားပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)ဦးၾကည္တင္မွ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်း လိမၼာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ အား  ႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးျဖစ္ရန္ တက္စြမ္းသေလာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံက်င္းပရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ အတြက္   မိမိဘက္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မွား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးေလ်ာက္ထား တင္ျပသြား ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္မွ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားကုိ ယခုထက္ပုိမုိတုိးျမွင့္   ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္  မိမိတုိ႔ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ အခတ္အခဲမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း အေဝးကုိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မိန္႔ၾကားသြားပါသည္။ အဆုိပါ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏   ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အခတ္အခဲမ်ားကုိ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ညီလာခံတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး၍ လုိအပ္သည္မ်ား၏ အကူအညီကုိ ေတာင္းခံေဆာင္ရြက္သြားရန္ကုိ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

          ထုိ႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သုတစုံလင္ဗုဒၶဝင္စာေမးပြဲတြင္ မိမိတုိ႔ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ အႀကိဳစမ္းစစ္လႊာေျဖဆုိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိိ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေဝးပြဲမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ (၁၀)ရက္ ရက္ရွည္သင္တန္းအျပင္ (၅)ရက္၊ (၃)ရက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးရန္၊ အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ညွိႏႈိ္င္း၍ ဆုံးျဖတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပရန္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပေရး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံလုံးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးအဖြ႔ဲ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဆရာေတာ္မွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား ေပါင္းစု၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ား လိမၼာယဥ္ေက်းလာေရးကုိသာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆုိၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘဝထဲ သုိ႔   ေရာက္ရွိသြားေတာ့ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိလူငယ္မ်ားအား အေရး တႀကီး ျပင္ဆင္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္   ေနျပည္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနသည့္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ႏုိင္ရန္   ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ တုိက္တြန္းအားေပးကာ နိဂုံးခ်ဳပ္ၾသဝါဒ စကားမိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားကုိ “ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိဌတု” သုံးႀကိမ္းရြက္ဆုိ၍ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္အခမ္းအနားကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

 3 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *