ေရွးေရွးအခါကာလမွသည္ ယေန႔တိုင္ ပညာသင္ၾကားလိုသူက ပညာသင္ၾကား ေပးႏိုင္မည့္ ဆရာ့ထံပါးခ်ဥ္းကပ္ကာ သင္ယူၾကရပါသည္။ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီး မ်ားရိွရာသို႔ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ ပုဏၰားပညာရိွတို႔၏သားမ်ား ပညာသင္သြားၾက ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆရာၾကီးသည္ တပည့္မ်ားကို အဠာရသ ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာပညာရပ္ သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ဗုဒၶဝင္မ်ား၌ ဖတ္ရႈရပါသည္။ ေရွးဂရိႏွင့္ ေရာမေခတ္တြင္လည္း အသိပညာရွာမီွးလိုသူမ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကမည့္ လူစည္ကား ရာ ေစ်းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ား၌ သြားေရာက္ကာ နာၾကားသင္ယူၾကရေၾကာင္း မိမိတို႔၏ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရလည္း သိရွိထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ကာလ၌မူ အစဥ္အလာအတိုင္း ပညာသင္ၾကားရျခင္းမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေခတ္စနစ္အရ နည္းပညာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ Online Education ေခတ္ေရာက္လာေပျပီ။ အမိျမန္မာေျမမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ အလွမ္းေဝးလွပါပေကာဟု အားငယ္ ညည္းညဴရန္ လုိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာေတာ့ေသာ ကာလတိုအတြင္း၌ ျမန္မာ လူငယ္အမ်ားစုသည္ Online ပညာေရးျဖင့္ ဧကန္မုခ် ပညာသင္ၾကားရေတာ့မည္။ ယေန႔လည္း လူငယ္ေမာင္မယ္အမ်ား အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနပါေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳသည့္ဦးေရ နည္းပါးေနေသးသည္ဟု ထင္ပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ အင္တာနက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳရန္ ပညာေရးမႈအပိုင္း၌ အားနည္းျခင္း၊ အသံုးခ်မႈႏွင့္ အားေပးအားေျမွာက္မႈအပိုင္းတြင္းလည္း အားနည္း ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ Online ပညာေရးဟူသည္ စာသင္ခန္းကို သြားရျခင္း၊ ဆရာ့ထံပါးသြားရျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိ္န္ သီးျခားေပးရျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ မိမိေလ့လာသင္ၾကားလိုသည့္ Website ရိွရာသို႔သာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္သည့္ ဥပမာျပရပါေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မထင္ရွားလွသည့္ ျမိဳ႔၏အစြန္၌ ဖြင့္ထားသည့္ အင္တာနက္ဆို္င္တစ္ဆိုင္မွ လိုရာ Website ထဲဝင္ကာ ကာလတန္ေၾကးျမင့္မားျပီး ရွားပါးလွသည့္ ျမန္မာစာအုပ္ တစ္အုပ္ကို စာအုပ္ဆိုင္လည္းမသြားရ စာအုပ္တန္္ဖိုးလည္းမေပးေခ်ရဘဲ တစ္ခဏ အတြင္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။
စာပို႔သမားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရန္မလိုဘဲ ကမၻာတစ္ျခမ္းမွ အျခားကမၻာ တစ္ျခမ္းသုိ႔ပင္ တစ္ခဏတာကာလတိုအတြင္း စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္၊ ရယူႏိုင္ပါသည္။ တီဗၺီ၊ ေရဒီယို သတင္းလြင့္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းကာ သတင္းနားေထာင္ ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိအားလပ္ခ်ိန္၌ သင္ဆိုင္ရာ Website ဝင္ကာ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းစာကို စားပဲြေပၚတြင္ အထပ္လိုက္တင္ကာ စုေဆာင္းရန္မလိုေတာ့ဘဲ ၾကည့္လိုသည့္အခ်ိန္၊ ရည္ညြန္းကိုးကားလိုသည့္ အခ်ိန္တိုင္း Website ထဲဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
Smart Phone သို႔မဟုတ္ Tablet တြင္ စာအုပ္စာတမ္း မွတ္စုမွတ္ရာ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း မေလးမပင္ မထုပ္မပိုးရဘဲ မိမိသြားလိုရာ သယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ယေန႔ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကြ်မ္းမည္ဆိုလွ်င္မႈ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရိွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡၾကီး တစ္ဦး၏ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ကိုပင္ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ကာ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္ဟူေသာ ဆရာေတာ္၏စကားသည္ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ ေမာင္မယ္ထု အားလံုးကုိ ကိုယ္စားမျပဳပါဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ေကာင္းထုတ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အင္တာနက္ဆို္င္၌ အင္တာနက္ဆိုင္၌ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားမွ ေမာင္မယ္မ်ားကိုမႈ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Smart Phone ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေတာ့ေသာအနာဂတ္၌ စာသင္ ခန္းမရိွ၊ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းမရိွ၊ ဆရာ ဆရာမ မရွိ၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုလည္းမရိွ၊ ေက်ာင္းတက္ခိ်န္လည္းမရိွေတာ့သည့္ Online ပညာေရးေခတ္သည္ တာဆီးမရေတာ့ ေသာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေပေတာ့မည္။
အေၾကာင္းတရားတိုင္းအတြက္ အကိ်ဳးတရားဟူသည္ ရွိစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္၌ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ပညေရးအတြက္လည္း အေကာင္းအဆိုး အကိ်ဳးတရားဟူသည္ မုခ်မေသြ ရိွလာရေပေတာ့မည္။ နည္းပညာေျပာင္းလဲလာမႈ ေၾကာင့္ အာစရိယဆရာသခင္၏ ဆံုးမသြန္သင္မႈေအာက္ ၾကီးျပင္းခြင့္ မရရိွေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို မဆိုထားဘိ၊ ယေန႔လူငယ္တို႔၏ မနက္ျဖန္ အေရးပင္ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတို႔၏ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ား၌ သရုပ္ေဆာင္ေတြက အရက္ေသာက္ ျပေန၍ေလာမသိ၊ ကိုရီးယား ဇာတ္ဝင္ခန္းေၾကာင့္ေလာမသိ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား အရက္ေသာက္သည့္ႏႈန္းထားမွာမႈ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုတည္း မသဟုတ္တန္ေကာင္းေပ။ အေၾကာင္းစံု၍သာ ဤမွ်ခရီးေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္ကုုန္ပိုင္း၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကြန္နက္တီကတ္ျပည္နယ္ရိွ မူလတန္း ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး၏ သားသည္ သူ၏အေမဆရာမကို အိမ္၌ ေသနက္ ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမေမဆရာမ၏ေက်ာင္းကို ႐ုတ္တရက္ေရာက္ရွိ လာကာ စာသင္ၾကားေနၾကသည့္ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္အရြယ္ အျပစ္မဲ့ကေလး ငယ္မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ဆဲြေမြ႔ပစ္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားငယ္ ဆရာ ဆရာမ စုစုေပါင္း(၂၆)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ေသနတ္သမား လူငယ္သည္ ဤသို႔အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ပစ္သတ္ျပီးေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ ေသနတ္ျဖင့္ အဆံုးစီရင္သြားသည့္ မိုက္မဲရမ္းကားမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ကမၻာ့ျပည္သူအမ်ား တုန္လႈပ္ေျခာက္ရွားခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လူငယ္မ်ား ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ား၌ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပို၍တိုးလာေနသည္ဟုသိရပါသည္။ ဤတြင္ အထူးသတိျပဳစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ လူ႔ဘံုအလယ္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လမ္းလယ္ေကာင္မ်ားတြင္ပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူငယ္မ်ား ေသာက္စားမႈးရစ္ကာ မၾကားဝ့ံမနာသာ ဆဲဆိုရမ္းကား ႐ုံမွ်ျဖင့္ မျပီးေတာ့ဘဲ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းကိုပင္ လူအုပ္စုျဖင့္ ေသြးေအးေအး လြယ္လြယ္ကူကူ သတ္ေနၾကေၾကာင္း စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ၾကားေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လက္ရဲ ဇက္ရဲျဖစ္လာရန္လဲ အေၾကာင္းတရား တစ္ခုတည္းမဟုတ္တန္ေကာင္းေပ။
ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတို႔၏ တိုးတက္မႈကိုပင္ အဆံုးစြန္ေသာ တိုးတက္မႈဟု မိုက္မဲစြာ ယူဆေနသူမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ အသိဉာဏ္ပညာျမင့္မားသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာလူနည္းစုကမႈ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတိုး တက္မႈ Worldly development ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ Spiritual development တို႕၏ မညီမွ်မႈဒဏ္ကို လူသားအမ်ား ၾကီးက်ယ္ျပင္းထန္စြာ ခံစားၾကရေတာ့မည္ဟု ျမင္မိကာ ကမၻာေလာကၾကီးအတြက္ သနားဂ႐ုဏာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ လူသားတို႔၏ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းပကားေၾကာင့္ မိမိ္တို႔၏ အမိ္်ဳးတူ ဇာတ္တူ လူသားအမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေဝၾကမည္ကို ရတက္မေအး ျဖစ္ေနၾကရွာပါသည္။
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကား မခက္ခဲပါ၊ မေဝးပါ၊ မ႐ႈပါေထြးပါဟု ပညာရွင္မ်ားေထာက္ျပၾကပါသည္။ မေဝးသည့္ မခက္ခဲသည့္ မ႐ႈပ္ေထြးသည့္ နည္းလမ္းကား နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး Spiritual development ကို အားသြန္ၾကိဳးပမ္းမွသာ ႐ုပ္ဝတၳဳဖြံ႔ျဖိဳးမႈ Worldly development တို႔၏ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားကို ညီမွ်ေျခရိွလာေစႏိုင္ေပမည္။
ကမၻာတစ္ဝန္းျဖစ္ေနသည့္ ဤခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈဒဏ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ၌လည္း ယေန႔စတင္ခံစားေနရျပီ ဟု ဆိုရန္ထက္ ဆယ္စုႏွစ္မက မသိမသာခံစားလာရာမွ ယေန႔ကာလ၌မႈ သိသိသာသာခံစားေနရသည္ကိုိ အေျခအေနအရပ္ရပ္က သက္ေသခံေနပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ငယ္ရြယ္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ မယဥ္ေက်း မသိမ္ေမြ႕သည့္ ကိုယ္အမႈအရာ ႏႈတ္အမႈအရာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ေနထုိင္ စားေသာက္မႈတို႔က ယေန႔ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ အျခအေနျပ႐ုပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ပဏာမနိဒါန္းပ္ုိင္းသာရိွပါေသးသည္။ နည္းပညာဖြ႔ံျဖိဳးမႈႏွင့္ Globalization ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ေသးပါ။ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေရွ႕သို႔တိုး၍တိုး၍လာေနပါသည္။
မိမိတို႔တိုင္းျပည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုိင္ထားၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကိုျပဳစုရန္ အခ်ိန္ေႏွာင္းျပီဟူ၍ မဆုိသာပါ။ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ႏွင့္ တစ္ဆက္အၾကားကြာဟမႈ Generation gap ယခုထက္မက်ဲခင္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ရန္မႈ အေရးတၾကီးလိုအပ္လာပါသည္။
ျပဳျပင္ရန္နည္းလမ္းကား မခက္ခဲပါ၊ မ႐ႈပ္ေထြးပါ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံထားသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ စံျပဳရေလာက္ေအာင္ သိမ္ေမြ႔ပါသည္။ ယေန႔လူငယ္တို႔အတြက္ မိဘဘိုးဘြားပိုင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ျပည့္ဝေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ပုိင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေပၚ ယေန႔လူၾကီးမိဘမ်ားက တာဝန္ေက်ပြန္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 3 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *