ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားကုိအပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ဓမၼေက်ာင္းတာ္မ်ားတြင္  သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊  ဆရာမမ်ား  အရည္အခ်င္းျပည့္မီလာေစရန္အတြက္ ရန္ကင္းေတာရ  ပရိယတ္  ပဋိပတ္ဌာန  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္နည္းျပဆရာျဖစ္  သင္တန္းဌာနတြင္ သင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိရာ  နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္း  အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၄) ကုိ ဇူလုိင္လ(၃) ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ (၁၇)ေယာက္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ (၇)ေယာက္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕မွ (၆)   ေယာက္၊  ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ  (၈)ေယာက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ (၁)ေယာက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္မွ (၁၅)ေယာက္၊   ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕မွ   (၂)ေယာက္၊   မႏ ၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး   ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕မွ  (၁)ေယာက္၊   ေရတာရွည္ၿမိဳ႕မွ (၇)ေယာက္၊  ရမည္းသင္းၿမိဳ႕မွ (၅)ေယာက္၊ သာဝတၳိၿမိဳ႕မွ  (၄)ေယာက္စုစုေပါင္း (၇၂)  ဦးတက္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ကေလးဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္း (Child-Centred Approach) CCA ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ကုိ သင္ ၾကား မည္ျဖစ္ပါသည္။

CCA နည္းျဖင့္သင္ၾကားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတုိ႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေသာ တနဂၤေႏြ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား   လက္ေတြ႔ ျပန္လည္ အသုံးခ် သင္ၾကား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္   ဗုဒၶဘာသာ   ယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာမ်ားသာမက   ဓမၼေက်ာင္းေတာ္တစ္ေက်ာင္း   ျဖစ္ေျမာက္႐ုံမက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းထြန္းကားျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္   ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စီမံခန္္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာပညာဗဟုသုတမ်ားကုိလည္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ကုိေဇ (ေနျပည္ေတာ္)

 

 

 7 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *