ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟိုအဖြဲ႔ခြဲ(၁) ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဖဲြ႔တို႔၏ နိုင္ငံတစ္၀န္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (Work shop) အတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Dhamma Training Center

 3 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *