ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟိုအဖြဲ႔ခြဲ(၁) ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဖဲြ႔တို႔၏ နိုင္ငံတစ္၀န္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (Work shop) အတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
Dhamma Training Center

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Dhamma Training Center

 733 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *