ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာသို႕

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ား ေပးပို႕ထားသည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာ

က။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ရတနာ႔ ဂုဏ္ရည္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

ခ။ ေဆာၿမိဳ႕နယ္မွ ေလာင္းရွည္

ဂ။ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ

(၁) ကံဦးဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (က်ည္ေတာင္အုပ္စု)

(၂) ရွမ္းရြာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၃) ႐ံုးပင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၄) ညိဳပင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၅) ပ်ံခ်ီ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၆) မြန္းတည့္ခြင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၇) မွ႐ိုးအင္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္

(၈) ရြာသစ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ဒကိၡဏသီရိ)

(၉) ပန္းတင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၀) ဥယ်ဥ္စု ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၁) ဝဲႀကီး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၂) ေၾကာင္ေရ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၃) ေျမြ႐ိုးႀကီး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၄) က်ည္ေတာင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ေဇယ်ာသီရိ)

(၁၅) ေရႊျပည္ေအး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၆) ကြမ္းၿခံ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၇) ရွားေက်ာင္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၈) သာယာဝွမ္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၁၉) ေရျပာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(၂၀) ေတာင္နီ

(၂၁) ရြာသစ္ႀကီး

(၂၂) သာယာစု

(ဃ) ရမည္းသင္း (မႏၱေလးတိုင္း)

(င) မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးမွ

(၁) ေရနံေခ်ာင္း ဓမၼေက်ာင္း

(၂) ကဝိဓဇရနံမဓမၼေက်ာင္း (အထက္မင္းလွ)

(၃) ေဇယ်ာသီရိ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ဒီးဒုတ္ကန္ေက်းရြာ)

တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေပးပို႕ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ အဂၤါေန႕ ညေန (၆)နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေပးပို႕ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ ျပကၡဒိန္္ ထုတ္မည့္အတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေရြးခ်ယ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ၍ ဆုရ

ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ ျပကၡဒိန္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္္ေပးပို႕သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

PageMake_Page_1

PageMake_Page_2

PageMake_Page_3

 300 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *