ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာသို႕

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ား ေပးပို႕ထားသည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာ

၁။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ရတနာ႔ ဂုဏ္ရည္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

၂။ ေဆာၿမိဳ႕နယ္မွ ေလာင္းရွည္

၃။ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ

(က) ကံဦးဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (က်ည္ေတာင္အုပ္စု)

(ခ) ရွမ္းရြာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဂ) ႐ံုးပင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဃ) ညိဳပင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(င) ပ်ံခ်ီ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(စ) မြန္းတည့္ခြင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဆ) မွ႐ိုးအင္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္

(ဇ) ရြာသစ္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ဒကိၡဏသီရိ)

(စ်) ပန္းတင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ည) ဥယ်ဥ္စု ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဋ) ဝဲႀကီး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဌ) ေၾကာင္ေရ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဍ) ေျမြ႐ိုးႀကီး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဎ) က်ည္ေတာင္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ (ေဇယ်ာသီရိ)

(ဏ) ေရႊျပည္ေအး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(တ) ကြမ္းၿခံ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ထ) ရွားေက်ာင္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္

(ဒ) သာယာဝွမ္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ေပးပို႕ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ အဂၤါေန႕ ညေန ေနာက္ဆံုးထားၿပီး

ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။

PageMake_Page_1

PageMake_Page_2

PageMake_Page_3

 407 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.