နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၆) တြင္ ေဒါက္တာ မင္းသိန္း ( ဒုညြန္မွဴး ) ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ” ယေန႔ေခတ္တြင္ အျဖစ္မ်ားလ်က္ရွိသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ” ” သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ ” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ အသိမွ်ေဝခဲ့ၾကပါသည္။

 63 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.