IMG_0010

IMG_0036

IMG_0120

IMG_0087

IMG_0086

IMG_0085

IMG_0081အမွတ္စဥ္ (၂၅/၂၀၁၆) နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ား၏ စကားေျပာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (Role Play) အစီအစဥ္

 787 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *